Tag: ข้อดีของบ้านน็อคดาวน์

บ้านน็อคดาวน์, บ้านสำเร็จรูป

ข้อดีของ บ้านน็อคดาวน์

21/06/2016

บ้านน็อคดาวน์ หรือ บ้านสำเร็จรูป เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยที่ไม่เสียเวลาในการรอคอยเรื่องานก่อสร้างเป็นเวลานานๆ  ซึ่งบ้านชนิดนี้ก็คือ บ้านสำเร็จรูป ที่มีชิ้นส่วนของบ้านสร้างและเตรียมเอาไว้พร้อมให้เคลื่อนย้ายไปประกอบเป็นบ้านตามสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว แต่นั่นไม่ใช่ข้อดีทั้งหมดของบ้านประเภทนี้ ข้อดีของ บ้านน็อคดาวน์ หรือ บ้านสำเร็จรูป 1. สร้างเสร็จอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปใช้ระยะเวลาในการประกอบชิ้นส่วนบ้านรวมการตกแต่งและเก็บรายละเอียดประมาณ 2 อาทิตย์ ถึง 1 เดือน เท่านั้น หากเทียบกับการก่อสร้างบ้านทั่วไปซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานหลายเดือนแล้ว ถือว่าเร็วมาก 2. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เนื่องจากชิ้นส่วนทั้งหมดสร้างเสร็จแล้ว เพียงยกชิ้นส่วนขึ้นรถและขนส่งไปยังสถานที่จะตั้งบ้านก็สามารถเริ่มการประกอบได้ทันที และไม่เพียงแค่สะดวกในการสร้างครั้งแรกเท่านั้น แม้แต่หากมีความต้องการจะย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ ก็สามารถให้ช่างมาถอดชิ้นส่วนแล้วนำไปประกอบยังพื้นที่อื่นได้อย่างง่ายดาย ไม่เหมือนบ้านทั่วไปซึ่งต่อให้เป็นบ้านไม้ก็ต้องทำการรื้อลงมาก่อน...

CONTINUE READING