การเตรียมความพร้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานบ้านน็อคดาวน์ ได้อย่างปลอดภัยสูงสุดสิ่งสำคัญคือเรื่องการถมดิน เพราะน้ำหนักบ้านที่มีจำนวนมาก

ต้องเตรียมดินให้พร้อมและมั่นใจว่าสามารถรองรับน้ำหนักบ้านได้อย่างดีโดยไม่ทรุดตัว

ระยะเวลาในการถมดินสำหรับใช้กับบ้านน็อคดาวน์ควรมีระยะเวลานานแค่ไหน ?

สำหรับการเตรียมพื้นที่หน้าดินของการใช้งานบ้านน็อคดาวน์สิ่งสำคัญคือการเตรียมการถมดินเพื่อให้มั่นใจว่าการติดตั้งบ้านจะไม่เกิดปัญหาทรุดตัวหรือมีความเสี่ยงในอนาคต การถมดินควรเริ่มอย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป ทั้งนี้จะเป็นการปรับหน้าดินให้เรียบ และมีความแน่นมากขึ้น สิ่งสำคัญการเลือกใช้ดินในการถมไม่ควรเลือกใช้ดินที่มีเศษอิฐเศษหินผสมเพราะมีความเสี่ยงต่อการติดตั้งและดินเหล่านี้จะทำให้เสาเข็มหนีมีความเสี่ยงต่อการแตกหักง่าย จึงจะเป็นต้องเลือกใช้ดินจากธรรมชาติในการถมแม้ว่าดินที่มีหินจะมีราคาถูกแต่ไม่ให้ผลในระยะยาว จึงไม่ควรเสี่ยง

ประเภทดินที่ควรนำมาใช้ถมสำหรับใช้กับบ้านน็อคดาวน์

การเลือกใช้ดินในการถมที่เพื่อติดตั้งบ้านน็อคดาวน์สิ่งสำคัญและมีความจำเป็นต้องเข้าใจถึงประเภทของดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปคือ

  • ดินลูกรัง ซึ่งจะเป็นดินที่มีสีน้ำตางหรือแดง โดยมีลักษณะค่อนข้างแข็งหากเป็นเมื่อเป็นดินแห้ง สามารถบดอัดให้แน่นจะมีความแข็งได้ดี
  • ดินเหนียว ซึ่งจะเป็นดินที่เนื้อละเอียด โดยมีลักษณะเป็นดินที่ทึบน้ำ อุ้มน้ำได้ดี โดยจะเป็นดินที่มักจะได้รับความนิยมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพราะเป็นประเภทดินที่สามารถหาได้ง่ายอีกทั้งมีราคาไม่สูงมากนัก
  • ดินทราย ซึ่งจะเป็นดินที่มีราคาถูก คุณสมบัตที่ไม่อุ้มน้ำ กัดก่อนได้ง่าย หากต้องการใช้งานดินประเภทนี้จำเป็นต้องทำการบดอัดให้แน่นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดินไม่เกาะและไหลได้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการทรุดตัว
  • หน้าดิน ซึ่งจะเป็นดินที่มีราคาค่อนข้างสูงโดยจะเป็นหน้าดินที่มีระดับความลึกไม่เกิน 0.50 เมตรเท่านั้น หรืออาจจะมีความลึกมากกว่านี้ได้เพียงเล็กน้อย โดยมีเนื้อดินเป็นสีดำ ค่อนข้างละเอียดและมีการจับเป็นก้อนพอสมควรสามารถระบายน้ำได้ดี

การเลือกใช้บ้านน็อคดาวน์ จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปรับหน้าดินให้เหมาะสมมีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักของตัวบ้านให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาของการทรุดตัวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต หากเตรียมความพร้อมได้อย่างดีเท่ากับเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของบ้านได้ดี